ᲡᲐᲥᲐᲜᲔᲚᲐ ᲑᲣᲓᲔ

ᲨᲔᲫᲔᲜᲐᲛᲓᲔ ᲒᲗᲮᲝᲕᲗ ᲒᲐᲓᲐᲐᲛᲝᲬᲛᲝᲗ ᲛᲐᲠᲐᲒᲘ

900 ₾

(აქციაში - 550 ₾)

სადგამის დიამეტრი - 120 სმ, სიმაღლე -210 სმ

კალათა - 102 სმ სიგანე, 125 სმ სიმაღლე, 73 სმ სიღრმე

#mil-B

900 ₾

(აქციაში - 550 ₾)

სადგამის დიამეტრი - 120 სმ, სიმაღლე -210 სმ

კალათა - 102 სმ სიგანე, 125 სმ სიმაღლე, 73 სმ სიღრმე

#mil-G

1100

(აქციაში - 800 ₾)

სადგამის დიამეტრი - 120 სმ, სიმაღლე -210 სმ

კალათა - 75 სმ სიგანე, 140 სმ სიმაღლე, 113 სმ სიღრმე

#bod-lB

1100 ₾

(აქციაში - 800 ₾)

სადგამის დიამეტრი - 120 სმ, სიმაღლე -210 სმ

კალათა - 75 სმ სიგანე, 140 სმ სიმაღლე, 113 სმ სიღრმე

#bod-g

900 ₾

(აქციაში - 700 ₾)

სადგამის დიამეტრი - 120 სმ, სიმაღლე -210 სმ

კალათა - 96 სმ სიგანე, 123 სმ სიმაღლე, 79 სმ სიღრმე

#gum-B

900 ₾

(აქციაში - 700 ₾)

სადგამის დიამეტრი - 120 სმ, სიმაღლე -210 სმ

კალათა - 96 სმ სიგანე, 123 სმ სიმაღლე, 79 სმ სიღრმე

#gum-g

1400

(აქციაში - 1200 ₾)

სადგამის -  სიგრძე 120 სმ, სიგანე 150სმ, სიმაღლე -190 სმ

კალათა - 150 სმ სიგანე, 130 სმ სიმაღლე, 90 სმ სიღრმე

ბალ-007თ

1400 ₾

(აქციაში - 1200 ₾)

სადგამის -  სიგრძე 120 სმ, სიგანე 150სმ, სიმაღლე -190 სმ

კალათა - 150 სმ სიგანე, 130 სმ სიმაღლე, 90 სმ სიღრმე

ბალ-007

900

(აქციაში - 650 ₾)

სადგამი - 125*125 სმ, სიმაღლე - 190 სმ

კალათა - 115 სმ სიგანე, 120 სმ სიმაღლე, 90 სმ სიღრმე

#09218 fsl010

900

(აქციაში - 550 ₾)

დასაკეცი

სადგამის დიამეტრი - 100 სმ, სიმაღლე - 200 სმ

კალათა - 95 სმ სიგანე, 115 სმ სიმაღლე, 75 სმ სიღრმე

 BU-N

900

(აქციაში - 650 ₾)

სადგამი - 125*125 სმ, სიმაღლე - 190 სმ

კალათა - 115 სმ სიგანე, 120 სმ სიმაღლე, 90 სმ სიღრმე

#09217 fsl010

1000

(აქციაში - 700 ₾)

სადგამი - 125*125 სმ, სიმაღლე - 190 სმ

კალათა - 90 სმ სიგანე, 140 სმ სიმაღლე, 110 სმ სიღრმე

fsl016n

900 ₾

(აქციაში - 450 ₾)

სადგამის დიამეტრი - 100 სმ, სიმაღლე - 200 სმ

კალათა - 100 სმ სიგანე, 110 სმ სიმაღლე, 70 სმ სიღრმე

bu4-1v

650

(აქციაში - 400 ₾)

სადგამის დიამეტრი - 100 სმ, სიმაღლე -200 სმ

კალათა - 80 სმ სიგანე, 125 სმ სიმაღლე, 80 სმ სიღრმე

sc-011a/b


650

(აქციაში - 400 ₾)

სადგამის დიამეტრი - 100 სმ, სიმაღლე -200 სმ

კალათა - 80 სმ სიგანე, 125 სმ სიმაღლე, 80 სმ სიღრმე

sc-011c


700

(აქციაში - 450 ₾)

სადგამის დიამეტრი - 100 სმ, სიმაღლე - 200 სმ

კალათა - სმ სიგანე, სმ სიმაღლე, სმ სიღრმე

sc-028

1050

(აქციაში - 850 ₾)

სადგამის -  სიგრძე 130 სმ, სიგანე 182 სმ, სიმაღლე - 195 სმ

კალათა - 150 სმ სიგანე, 125 სმ სიმაღლე, 85 სმ სიღრმე

kizilirmak-b

1200 ₾

(აქციაში - 850 ₾)

2-ადგილიანი

სადგამის დიამეტრი - 120 სმ, სიმაღლე - 210 სმ

კალათა - 135 სმ სიგანე, 130 სმ სიმაღლე, 90 სმ სიღრმე

bu4-3b